Om RAVINEN

RAVINEN är en levande och dynamisk mötesplats för konst, musik, upplevelser och design på Bjärehalvön i Skåne. RAVINEN ligger vid Norrvikens trädgårdar i Båstad, intill bäckravinen som fått ge namn åt kulturhuset. Byggnaden är 1500 kvm och ritad av Möller Arkitekter AB. RAVINEN har öppet året om och rymmer tre utställningssalar, en konsertsal med plats för 210 personer, pedagogisk verksamhet, designbutik och Café & Bistro. I sluttningen mot havet kommer en skulpturpark att skapas.

Initiativtagare till RAVINEN är Ulla och Gustav Kraitz, som i tre decennier arbetat aktivt för att visionen om en plats för konst på Bjärehalvön ska bli verklighet. RAVINEN ligger på en plats med ändlös utsikt över himmel och hav. Mötet mellan olika element är en central del i verksamhetens själ. Mellan det konstanta och det föränderliga, mellan natur och kultur, mellan det traditionella och det experimentella, mellan uttryck och intryck, mellan aktivitet och paus.

Ulla och Gustav Kraitz har i snart sextio år verkat som konstnärer i Förslöv. Med bas på Bjärehalvön har de under decennier etablerat ett starkt internationellt renommé med uppdrag för offentliga verk i New York, San Francisco såväl som i Stockholm och Båstad. Som ett hjärta i RAVINEN finns Kraitz-salen där vi visar en utställning med Ulla och Gustav Kraitz konst. RAVINEN skapas med förhoppningen om att kunna bidra till framtida generationers kulturliv på Bjärehalvön.

Sedan 1 juni 2022 ingår RAVINEN i Norrviken Utveckling AB, och ägs av familjen Erik Paulsson.

Birgit Nilsson-salen

En spelplats och ett allrum för olika former av sceniskt skapande såsom kammarmusik- och jazzkonserter, teater-, opera- och dansföreställningar, filmförevisningar, symposier, föreläsningar, litteraturevenemang med mera. Utbud och innehåll ska väl svara upp mot den höga konstnärliga nivå som gäller för RAVINEN men ska också ge utrymme för experiment och lek. Ett unikt, flexibelt, estetiskt och fantasiskapande rum med en ny Steinway C-flygel och 210 publikplatser.

Birgit Nilsson-salen är noggrant utformad för att akustiken optimalt ska passa ovan beskrivna verksamheter, och rummet karakteriseras i hög grad av de väggelement som sitter på sidoväggarna, vilka har utformats av Anna Kraitz och Gustav Kraitz i samråd med akustikern Jan-Inge Gustafsson. Väggelementen fungerar diffuserande och är centrala för klangkaraktären i rummet. I övrigt är väggarna försedda med ribbpanel, som även den har en ljuddiffuserande effekt fast i högre frekvenser. I taket finns ett undertak bestående av sex stora reflektorer, vilka samtliga fungerar som både reflekterande och diffuserande element. Salen är försedd med teaterteknisk utrustning, såsom scenbelysning placerad på lindragna rår, ett högtalarsystem av hög kvalitet och en projektor för bild- och filmvisning.

Har du tankar och idéer kring scenverksamhet som kan utveckla RAVINEN till ett nationellt och internationellt kulturcentrum – kontakta gärna Stefan Klaverdal, programansvarig musik och scenkonst, sk@ravinenkultur.se eller Charlotta Jönsson, verksamhetschef/intendent, cj@ravinenkultur.se.

Cecilia Kraitz verk Organicum i vedeldad raku går att uppleva i RAVINEN Café & Bistro. Cecilia Kraitz arbetar till största delen med vedeldad raku – en brännteknik med anor från 1500-talet som utvecklades i Japan och ingick i den zenbuddistiska teceremonin. Ett rakubränt konstverk ger glasyrerna ett djup och skapar strukturer och slumpartade skiftningar som uppfattas olika beroende på ljussättning eller tid på dygnet. Ugnens temperatur, vedens karaktär och luftfuktigheten i de väderförhållanden som råder gör att inget bränningstillfälle blir det andra likt. Cecilia Kraitz berättar att hon har strävat efter att få fram en organisk rörelse som kontrasterar mot arkitekturens material och raka linjer. Konstverket blir därför ett möte och en kontakt med den storslagna naturen utanför oss.

Foto: Mikael Bertmar

 

 

Invigningen av RAVINEN den 1 oktober 2021 bestod av sex akter under lika många dagar. Under invigningsveckans första dag höll Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i NYC, ett vackert invigningstal som beskrev den resa Ulla och Gustav Kraitz gjort för att förvekliga den dröm som nu blivit verklighet – ett kulturhus på Bjärehalvön.