Om Birgit Nilsson-salen

Birgit Nilsson-salen

En spelplats och ett allrum för olika former av sceniskt skapande såsom kammarmusik- och jazzkonserter, teater-, opera- och dansföreställningar, filmförevisningar, symposier, föreläsningar, litteraturevenemang med mera. Utbud och innehåll ska väl svara upp mot den höga konstnärliga nivå som gäller för RAVINEN men ska också ge utrymme för experiment och lek. Ett unikt, flexibelt, estetiskt och fantasiskapande rum med en ny Steinway C-flygel och 210 publikplatser.

Birgit Nilsson-salen är noggrant utformad för att akustiken optimalt ska passa ovan beskrivna verksamheter, och rummet karakteriseras i hög grad av de väggelement som sitter på sidoväggarna, vilka har utformats av Anna Kraitz och Gustav Kraitz i samråd med akustikern Jan-Inge Gustafsson. Väggelementen fungerar diffuserande och är centrala för klangkaraktären i rummet. I övrigt är väggarna försedda med ribbpanel, som även den har en ljuddiffuserande effekt fast i högre frekvenser. I taket finns ett undertak bestående av sex stora reflektorer, vilka samtliga fungerar som både reflekterande och diffuserande element. Salen är försedd med teaterteknisk utrustning, såsom scenbelysning placerad på lindragna rår, ett högtalarsystem av hög kvalitet och en projektor för bild- och filmvisning.

Har du tankar och idéer kring scenverksamhet som kan utveckla RAVINEN till ett nationellt och internationellt kulturcentrum – kontakta gärna Stefan Klaverdal, programansvarig musik och scenkonst, sk@ravinenkultur.se eller Charlotta Jönsson, verksamhetschef/intendent, cj@ravinenkultur.se.