Biljetter – Allmänna villkor

Köp

För att köpa biljetter behöver Du registrera Dig som användare och uppge namn, adress, e-post, telefon och födelsedatum. Du betalar online med betal-kredikort. Informationen används till att genomföra köpet. Om det uppkommer problem med ett köp används uppgifterna till att kontakta Dig.

För information om RAVINEN Kulturhus behandling av Dina personuppgifter, se nedan i dessa Köp- och Användarvillkor samt på www.ravinenkultur.se

Biljetten med streckkod är Din nyckel till en specifik föreställning. Streckkoden accepteras endast en gång. Biljetten kan alltså inte kopieras eller på annat sätt användas flera gånger. Om Du får förhinder inför ett evenemang är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan. Notera att en priskategori kan vara förknippad med särskilda villkor där det efterfrågas ID eller studentkort i entrén, men det framgår i så fall tydligt på biljetten samt på hemsidan.

Det är inte tillåtet att använda eller överlåta förvärvade biljetter i kommersiellt syfte inkluderande:

 • Användning av biljetter som pris i tävlingar eller liknande, såvida det inte har inhämtats ett tillstånd i förväg från arrangören.
 • Överlåtelse av biljetter där överlåtelsen sker som tillägg till försäljning av olika slag – såsom av resor, restaurangbesök, hotellvistelser och liknande – såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från arrangören.
 • Professionell affärsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett pris för dessa.
 • Användning eller överlåtelse av en biljett i kommersiellt syfte kommer att leda till annullering av biljetten. RAVINEN har rätt till ersättning för samtliga eventuella omkostnader förknippade med annulleringen och som följd av den otillåtna biljetthanteringen.

Köp via ravinenkultur.se

För att genomföra ett biljettköp ska Du göra följande:

 1. Sök och hitta biljett/er.
 2. Kontrollera att Du fått ev. önskade platser och ev. produkter.
 3. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta.
 4. Fyll i ev. presentkortnummer och pinkod om du vill betala
  Dina biljetter med ett sådant.
 5. Godkänn köp- och leveransvillkoren.
 6. Välj betalningssätt och fyll i Dina uppgifter.
 7. Godkänn köpet.

Din orderbekräftelse kan nu ses på skärmen, och Du får inom några få minuter Din bekräftelse via e-post.

Som kund ansvarar Du för att kontrollera att bokningen stämmer (rätt post- och e-postadress, evenemangsdatum, antal biljetter, rätt klockslag m.m. och att biljetten kommit till dig i god tid innan evenemanget startar.)

Leverans

Har Du köpt din biljett via ravinenkultur.se erbjuder vi pdf- eller mobilbiljett. Du laddar ner Din biljett via länken i den biljettbekräftelse som Du får till din e-postadress. Om Du inte har mottagit e-post med biljetterna inom 24 timmar efter genomfört köp kan Du skicka e-post till info@ravinenkultur.se

För RAVINENs öppettider se www.ravinenkultur.se

Försvunna biljetter

Har Du tappat biljetten till evenemanget? Kontakta info@ravinenkultur.se

 

Ombokning/Återbetalning

ORDINARIE OMBOKNINGSSKYDD

Köpt biljett återlöses eller bytes endast om ombokningsskydd erbjudits och köpts samtidigt som biljetten.

 

INSTÄLLT EVENEMANG

Om ett evenemang inte kan genomföras ställs det in. Vi kontaktar Dig via e-post eller mobil. Du har då möjlighet att få pengarna tillbaka. Återköpet måste göras inom 3 veckor efter dagen för det inställda evenemanget. Administrativa avgifter återbetalas ej.

Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är inte ett inställt evenemang, och pengarna återbetalas då normalt inte.

FORCE MAJEURE:
Arrangörens skyldigheter enligt köpevillkoren, inklusive ansvar för genomförande av evenemanget och inklusive biljettköparens rätt till återbetalning, upphör om arrangemanget påverkas av force majeure före eller under evenemanget. Med force majeure avses skäl som ligger utanför arrangörens rimliga kontroll- och påverkansmöjlighet. Som exempel kan nämnas: krig, upplopp, terrorism, brand, översvämning, strejk, väderförhållande, nationell säkerhetsorder eller instruktioner från nationell eller lokal myndighet. Denna uppräkning av skäl är inte uttömmande och andra allvarliga händelser som påverkar möjligheten att genomföra arrangemanget kan förekomma.

 

Personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen (känd som GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker enskilda individers rättigheter när det gäller personlig integritet vid behandling av personuppgifter. RAVINEN samlar enbart in personuppgifter med Ditt samtycke eller när det annars finns laglig grund för detta. Det är viktigt att Du förstår personuppgiftshanteringen och att Du känner dig trygg med behandlingen av Dina personuppgifter.

För generell information om varför och hur arrangören registrerar och behandlar personuppgifter och för information om cookies hänvisar vi till ravinenkultur.se/personuppgifter/ Likaledes gäller, som tillägg till vad som framgår av vår personuppgiftshantering, att Dina personuppgifter kan användas för att kontakta Dig i samband med upplysningar om Ditt köp.

Frågor eller funderingar?

Om Du har frågor eller funderingar kring Ditt biljettköp är Du välkommen att kontakta

info@ravinenkultur.se

RAVINEN Kulturhus
Kattviksvägen 231
269 91 Båstad

Reservationer

RAVINEN reserverar sig för eventuella fel avseende prisuppgifter och utsålda evenemang.