På Väg med via-nova-chor München

unterwegs und anderswo – på väg och annorstädes

via-nova-chor München ger sig ut på en resa! Med sig i bagaget har kören verk som skildrar fjärran länder, fantastiska transportmedel och löften om det främmande. Både resevälsignelsen från 1200-talet, tonsatt av Wolfram Buchenberg, och berättelsen om en sjöfarare från 900-talet som trots alla svårigheter hellre vistas på havet än på land, tonsatt av finländaren Jaako Mäntyjärvi, ger glimtar av en tid då varje resa var en färd in i det okända, full av faror.

Än mer fascinerande var det som resenärer från hela världen tog med sig tillbaka och berättade om, vilket Thomas Weelkes beskriver i sin madrigal. Eric Whitacre gör stilistiska referenser till denna musikaliska epok i sin moderna madrigal, där självaste Leonardo da Vinci drömmer om att flyga. Ulrika Emanuelssons ”Längre in” för oss dock bort från dagens motoriserade trafik, som likt en glittrande drake slingrar sig genom städerna.

Den okända fjärran behåller sin magi även för dagens människor. I ”Allt är så underligt fjärran idag” av Stefan Klaverdal infinner sig en märkligt hänförd känsla av distans, och Michael Ostrzyga försöker fånga den nebulösa Venus i sin musik.

Även texterna av bayerska poeter som ligger till grund för uruppförandena handlar om denna längtan efter fjärran länder, efter en flykt från vardagen.

 

Konserten ges i samarbete med Båstad Kammarmusikförening.