Carl Fredrik Hill, MM 21053, Utan titel, 1883-1911, Papper, svartkrita, 21,2 × 34,1 cm

“Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma.” DRÖMMARE SÖDER OM HALLANDSÅSEN

Gunnar Ekelöfs ord visar utställningens syfte att presentera några centrala konstnärskap verksamma i vår närhet, ”söder om Hallandsåsen”.

Drömmen har varit intimt förknippad med bildmakande så länge vi känner till avbildningar gjorda av människor. I denna utställning blir en kronologisk utgångspunkt drömmaren Carl Fredrik Hills teckningar. De förblir närvarande för den som en gång har sett dem och inte minst för den generation konstnärer som visar sina arbeten i denna utställning.

Samtliga deltagande konstnärer har en intensiv och skapande relation till den inre värld som skapar drömmar. Det innebär inte att de alltid förblir där. Men de har tillgång till den, de rör sig över gränsen, återkommer, försvinner, kommer tillbaka. Denna inre värld är för dem en omistlig del av den skapande impulsen.

Gertrud Sandqvist
Curator