ABSTRAKTA UTTRYCK – Christian Berg, Märta Måås-Fjetterström, Pär Siegård

Utställningen visar tre uppmärksammade konstnärskap som verkat på Bjärehalvön under framför allt första hälften av 1900-talet. Christian Berg (1893-1976), Märta Måås-Fjetterström (1873-1941) och Pär Siegård (1887-1961) inspirerades alla tre av Bjärehalvöns säregna natur. Med ett lokalt och internationellt perspektiv har de förhållit sig till sin hembygd då den modernistiska strömningen hämtades hem från Paris och utvecklas i den lokala kontexten. Konstnärerna experimenterade med kubismen, futurismen och expressionismen med ett öppet sinne. I vissa fall var de banbrytande i sitt förhållningssätt till det nya och deras formspråk utvecklades från figurativa till abstrakta uttryck. Det var relationen mellan färg och form som problematiserades.

Utställningen innehåller måleri, grafik, skulptur och textil, i första hand från tiden kring 1920-talet. När det gäller Märta Måås-Fjetterström visas också utvecklingen av hennes konstnärskap efter hennes bortgång. Verken är inlånade från museer och privata samlingar.