Foto: Mikael Bertmar

Visionen

 

Initiativtagare till Ravinen kulturhus är Ulla och Gustav Kraitz som i tre decennier aktivt arbetat för att visionen om en plats för konst på Bjäre ska bli verklighet. Ravinen ligger på ett krön med ändlös utsikt över himmel och hav. Mötet mellan element är en central del i verksamhetens själ. Mellan det konstanta och det föränderliga, mellan natur och kultur, mellan det traditionella och det experimentella, mellan uttryck och intryck, mellan aktivitet och paus. För den årliga programverksamheten skräddarsys expertgrupper inom konst, musik och design för att skapa en upplevelse i världsklass.

Ulla och Gustav Kraitz har i snart sextio år verkat som konstnärer i Förslöv. Med bas på Bjäre har de under decennierna etablerat ett starkt internationellt renommé med uppdrag för offentliga verk i New York, San Francisco så väl som i Stockholm och Båstad. Som ett hjärta i Ravinens byggnad finns Kraitz-rummet. Där visas en utställning av grundarna Ulla & Gustav Kraitz konst och berättelsen om det livslånga konstprojektet som nu blir verklighet. Ravinen skapas med förhoppningen om att kunna bidra till framtida generationers kulturliv på Bjäre.