Foto: Mikael Bertmar

Visionen

 

Initiativtagare till RAVINEN är Ulla och Gustav Kraitz, som i tre decennier arbetat aktivt för att visionen om en plats för konst på Bjärehalvön ska bli verklighet. RAVINEN ligger på en plats med ändlös utsikt över himmel och hav. Mötet mellan olika element är en central del i verksamhetens själ. Mellan det konstanta och det föränderliga, mellan natur och kultur, mellan det traditionella och det experimentella, mellan uttryck och intryck, mellan aktivitet och paus.

Ulla och Gustav Kraitz har i snart sextio år verkat som konstnärer i Förslöv. Med bas på Bjärehalvön har de under decennier etablerat ett starkt internationellt renommé med uppdrag för offentliga verk i New York, San Francisco såväl som i Stockholm och Båstad. Som ett hjärta i RAVINEN finns Kraitz-salen där vi visar en utställning med Ulla och Gustav Kraitz konst. RAVINEN skapas med förhoppningen om att kunna bidra till framtida generationers kulturliv på Bjärehalvön.