Marcus Matt, Insikten (Det Blommande Fruktträdet), 2012, Olja på duk, 140x70 cm

VISIONÄRER

 

Med en hyllning till Ulla och Gustav Kraitz vision, som både framsynt och klarsynt har skapat en mötesplats för kulturen på Bjärehalvön, genomför Kulturhuset Ravinen Båstad en föreläsningsserie med rubriken VISIONÄRER. Under ett antal lördagar fram till årsdagen den 1 oktober 2022 bjuder Ravinen in föredragshållare som på olika sätt sätter visionen i fokus.

En vision ger uttryck för vilja att uppnå något, ett framtida tillstånd eller en mental bild av ett mål som visionären är beredd att kämpa för. Välkommen att lyssna till berättelserna om VISIONÄRER – drömmar med många och också helt olika förtecken.

För program, mer information och biljetter besök vår kalender.