Photo: Mikael Bertmar

Ulla och Gustav Kraitz – ett konstnärsskap i fokus

Ulla och Gustav Kraitz är grundare av Ravinen. Konsten som visas i rummet är en del av donationen till stiftelsen.

Visionen

Initiativtagare till Ravinen kulturhus är Ulla och Gustav Kraitz som i tre decennier aktivt arbetat för att visionen om en plats för konst på Bjäre ska bli verklighet. Ravinen ligger på ett krön med ändlös utsikt över himmel och hav. Mötet mellan element är en central del i verksamhetens själ. Mellan det konstanta och det föränderliga, mellan natur och kultur, mellan det traditionella och det experimentella, mellan uttryck och intryck, mellan aktivitet och paus. För den årliga programverksamheten skräddarsys expertgrupper inom konst, musik och design för att skapa en upplevelse i världsklass.