Tal R, Tobenet rosa skovbryn, 2023, Canvas mounted on wood, fabric, acrylic, oil and oil crayon, 250x330x6 cm

TAL R – Weather Report

Tal Rs konst är expressionistisk och intuitiv, lekfull och djärv med färger, former, figurationer och abstraktioner. Tal R är framför allt känd för sitt färgstarka och omedelbara måleri, men arbetar fritt i en rad tekniker; teckning, kollage, tryck, skulptur och installation. Hans konst har postmoderna språkfragment och konsthistoriska referenser men är hela tiden samtida. Konsten har spår av hans bakgrund, en hybrid mellan det danska och det judiska. Ord och tecken är centrala, och bildar ett slags graffitiestetik. Tal R bryter upproriskt mot regler och gestaltar psykologiska rum.

Utställningen ”Weather Report” är en utställning om inre upplevelser kring natur och klimat. Om naturens abstrakta verklighet. Den innehåller en mängd dynamiska verk i olika tekniker. Verken innehåller en stark färgpalett och silver som bländar, men också ett stort mörker, och en svärta. En besjälad natur som inte kan kontrolleras av mänsklig logik. Tal R gestaltar sina inre naturskildringar, och bjuder in oss att se och reflektera över våra egna.

Platsen och landskapet kring RAVINEN är given för utställningens tematik. En plats för att reflektera djupare, genom konsten, kring vår natur och klimatpåverkan. Att se, längre.

Tal R (Rosenzweig) är född 1967 i Tel Aviv, Israel, och flyttade i tidig ålder till Köpenhamn, Danmark, där han bor och arbetar. Han studerade på Billedskolen i Köpenhamn 1986–88 och vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1994–2000. Tal R var 2008–2014 professor på Kunstakademie Düsseldorf i Tyskland, och har vidareutvecklat och banat väg för 2000-talets måleri. Tal R har haft flera internationellt uppmärksammade separatutställningar, och hans verk ingår i en mängd internationella samlingar.