Foto: Mikael Bertmar

Platsen

 

Kulturhuset Ravinen är en levande och dynamisk mötesplats för konst, musik, upplevelser och design på Bjärehalvön i Skåne.

Byggnaden ligger vid infarten till Norrvikens trädgårdar i Båstad, intill bäckravinen som fått ge sitt namn åt kulturhuset. Ravinen ska vara en levande och dynamisk mötesplats för kultur och upplevelser året runt. Ravinens 1500 kvm har plats för tre utställningssalar, auditorium för 250 personer, restaurang, designbutik och pedagogisk verksamhet. I sluttningen mot havet kommer snart en skulpturpark skapas.