Foto: Lasse Olsson Photo

Platsen

 

RAVINEN är en levande och dynamisk mötesplats för konst, musik, upplevelser och design på Bjärehalvön i Skåne.

RAVINEN ligger vid Norrvikens trädgårdar i Båstad, intill bäckravinen som fått ge namn åt kulturhuset. Byggnaden är 1500 kvm och ritad av Möller Arkitekter AB. RAVINEN är en mötesplats för kultur och upplevelser året om och rymmer tre utställningssalar, auditorium för 210 personer, pedagogisk verksamhet, designbutik och Café & Bistro. I sluttningen mot havet kommer en skulpturpark att skapas.