Foto: Mikael Bertmar

Livet – Ulla och Gustav Kraitz

Ulla (född 1936) och Gustav (född 1926) Kraitz är två konstnärer med olika utbildningar och förutsättningar. De har skilda temperament och stor integritet. Från början arbetade de i sina respektive genrer. Ulla målade och Gustav skulpterade. Idag är det inte möjligt att avgöra vem som har gjort vad. Två individuella konstnärer har utvecklats till ett konstnärskap.

Gustav Kraitz började tidigt arbeta med keramik och experimenterade och utvecklade en ålderdomlig kinesisk brännteknik och glasering. Denna teknik är unik i Sverige.

De arbetar både med geometriska och organiska former såsom klot och kvadrater och med realistiska element som utgår från kroppen och naturen. Tillsammans har de arbetat upp en skönhet som är helt bortkopplad från deras ego.

Formerna är arkaiska och allmängiltiga och uttrycker livets uppkomst och gåta.

Livet är skönheten!