GDPR och hantering av personuppgifter

GDPR – Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. RAVINEN Kulturhus ansvarar för de uppgifter du lämnar till oss när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Vi använder tjänsten MailChimp för att lagra våra mottagarlistor för e-postutskick. Syftet med tjänsten är att distribuera nyhetsbrev och inbjudningar genom e-post. All data lagras säkert.

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifterna inte stämmer eller inte är relevanta har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade. Personuppgifter kommer inte att ges ut eller på andra sätt göras tillgängliga för tredje part. Utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra mottagare. I varje utskick finns möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick. Detta åtgärdas omedelbart.

Om du har frågor om vår hantering av personuppgifter, vill ändra dina uppgifter eller inte längre vill att vi lagrar dem är du välkommen att skriva till oss: info@ravinenkultur.se