Marcus Matt, Insikten (Det Blommande Fruktträdet), 2012, Olja på duk, 140x70 cm

VISIONÄRER – Gertrud Sandqvist

Jag sade genast ja – Visionära konstnärers inre resor och deras upptäckter

Föreläsning i Birgit Nilsson-salen med professor Gertrud Sandqvist.

Den som genast svarade när hon fick andevärldens uppdrag att göra de nya målningarna för framtiden var förstås Hilma af Klint, en av våra stora visionära konstnärer. Hennes hållning är symptomatisk. Också Ernst Josephson, Carl Fredrik Hill, den litauiske konstnären Mikalojus Konstatinas Ciurlionis och den nordamerikanske Charles E. Burchfield samtycker till, på olika sätt, att ge sig ut på en lång och äventyrlig livsresa som de återvänder från med bilder, eller dokumenterar under resans gång. En del stannar i den andra världen.

Af Klint och Burchfield fick kallelsen i femtioårsåldern, Ciurlionis dog ung, Hill och Josephson gick mer permanent in i en annan verklighet när de var i trettioårsåldern. Det de har gemensamt är deras vidöppna beredskap och deras förmåga att förmedla fantastiska bilder från en verklighet som förblir stängd för de flesta av oss. Ändå har vi alla erfarit något av vad de visar – annars skulle vi inte känna igen världen. På natten är vi alla drömmare.

Pris: 110 kr.