Vårsånger med Kvartettarna

Manskörstraditionen i Norden härstammar från början av 1800-talet och redan 1895 grundades Kvartettsångsällskapet i Helsingborg, populärt benämnda ”Kvartettarna”. Kvartett betyder i detta sammanhang fyrstämmigt, kören består av 30 sångare fördelade på fyra stämmor även om de ibland också sjunger i enkelkvartett eller dubbelkvartett.

Konserten ges i samarbete med Båstad Kammarmusikförening.

Köpt biljett kan inte återlösas. Återköp erbjuds endast om evenemanget ställs in eller flyttas.