Birgit Nilsson sal
Foto: Mikael Bertmar

Söndagskonsert på Ravinen – Matilda Lindholm

Matilda Lindholm är en flitigt engagerad och efterfrågad pianist – både som kammarmusiker och solist. I denna konsert får vi höra musik av Amy Beach, Claude Debussy och jubilaren Wilhelm Stenhammar. I samarbete med Båstad Kammarmusikförening.

– Medlem i kammarmusikföreningen: 150 kr
– Ej medlem: 175 kr
– Barn och ungdom upp till 20 år: Gratis