Sjung hennes sånger!

En romanskonsert som presenterar musik uteslutande av kvinnliga kompositörer och berättar historien om Sveriges kvinnliga kompositörer samt de musikaliska och sociala banden till deras samtida kollegor ute i Europa. Musik av Ridderstolpe, Hensel Mendelssohn, Schumann, Viardot, Netzel, Andrée, Munktell, Chaminade, Mahler, Tengér och Boulanger.

Programmet är indelat i tre avdelningar där varje del presenterar en eller flera svenska kvinnliga kompositörer tillsammans med samtida kollegor i Europa.

I programmets första del möter vi den tidiga romantikens kvinnor i deras litterära salonger och vardagsrum, de enda rummen de var tillåtna att musicera i. Vi hör hovdamen Caroline Ridderstolpes kompositioner med tydliga band till den tyska repertoaren tillsammans med musik från två berömdheter i liedgenren: Fanny Hensel Mendelssohn och Clara Schumann.

Under 1800-talets andra hälft finns det i Sverige ett flertal kvinnor som komponerar musik för såväl små sättningar som för fullstor orkester och till och med opera. Pionjären Elfrida Andrée banade väg för bland annat Laura Netzel och Helena Munktell som båda studerade i både Sverige och Paris. Influenserna från den franska musiken var starka, men inte särskilt uppskattade på hemmaplan, där man vid den här tiden hellre hyllade det som klingade “nordiskt”. De i Paris födda Viardot och Chaminade ramar in avdelningen med fransk musik, båda mycket skickliga, framgångsrika och produktiva kompositörer som inspirerade till nya tongångar.

Med toner från både det franska och tyska tonspråket efter sekelskiftet tar vi oss in i en värld med större utrymme för individuellt uttryck. Där hittar vi Alice Tengér, som för oss främst blivit känd för sin gärning inom barnmusiken, men som också skrivit kammarmusik, körmusik och en mängd sånger för sång och piano.

 

Medverkande

Lovisa Huledal, mezzosopran

Filip Michalak, pianist