Lunds akademiska kör

Lunds akademiska kör (LAK) är med sina 50 sångare Odeums stora kör och leds av director cantorum Cecilia Martin-Löf. Kören bildades 1927 som damkör, men ombildades senare till en blandad kör för att kunna utöka sin repertoar. Sedan 2007 är kören en del av Odeum. Sångarna i kören är till största delen studenter och doktorander vid universitetet.

Cecilia Martin-Löf är director cantorum vid Odeum och konstnärlig ledare för Odeums körer Lunds akademiska kör och Palaestra vokalensemble. Hon tog 2006 sitt diplom i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där hon studerat med professor Anders Eby som lärare. Hon har även examen som sång- och körpedagog samt studier i piano och orkesterdirigering bakom sig. Cecilia strävar efter att i sitt arbete förena sin stora kärlek till litteratur, i synnerhet poesi, med körklangens rika färger och teknisk precision på högsta nivå.

Besök Lunds akademiska körs hemsida.

Biljettpris: 245 kr