Lunds akademiska kör

Lunds akademiska kör (LAK) är en ung kör med lång tradition och hög ambitionsnivå. Kören bildades 1927 som damkör, men bildades senare om till blandad kör för att kunna utöka sin repertoar. Sångarna i kören är till största del studenter och doktorander med god körvana och stort musikintresse. LAK har varit knuten till Lunds universitet sedan 2007 och är sedan januari 2014 officiell ensemble vid universitetets musikenhet Odeum, där körens ledare Cecilia Martin-Löf anställdes som kördirigent 2007.

Biljettpris: 245 kr