Llibre Vermell de Montserrat – En resa i tid och rum

Llibre Vermell de Montserrat – En resa i tid och rum

Llibre Vermell de Montserrat är namnet på en medeltida katalansk handskrift från klostret i Montserrat. Klostret är ett Mariakloster och har med åren blivit en betydande vallfärdsort för pilgrimer från hela världen. Bokens namn, på svenska ”Den röda boken” efter namnet på bokomslaget, innehåller texter och sånger till Jungfru Marias ära från 1300-talets senare del.

Texterna är skrivna på latin och på folkets språk, katalanska och occitanska. Sångerna på folkets språk är av enklare karaktär. De har förmodligen tillkommit p.g.a. att pilgrimernas egna sånger inte lämpade sig så bra i kyrkorummet.

 

Medverkande:
Martina Björk, sång
Eva-Lis Carlsson, sång
Lars Magnusson, sång
Anna Rynefors, rebec, harpa, säckpipa
Erik Ask-Upmark, harpa, citole, säckpipa, portativ
Rico Persson, slagverk

 

Konserten möjliggörs genom finansiering från stiftelsen Sodalitium Majus Lundensae