Foto: Martina Holmberg/Sveriges Radio

Invigning – AKT VI

AKT VI Torsdag 7 oktober 2021 kl 19.00 i Birgit Nilsson-salen, Kulturhuset Ravinen
”Visioner och vedermödor”

Kulturjournalisten Camilla Lundberg kåserar med konsertpianisten Francisca Skoog
Verk av bl.a Liszt, Debussy och Staffan Storm

Kommande evenemang

Auditoriet på Ravinen

En spelplats och ett ”allrum” för olika former av sceniskt skapande såsom kammarmusik- och jazzkonserter, teater-, opera- och dansföreställningar, filmförevisningar, symposier, föreläsningar, litteraturevenemang med mera. Utbud och innehåll ska väl svara upp mot den höga konstnärliga nivå som gäller för Ravinen men ska också ge utrymme för experiment och ”lek”. Ett unikt, flexibelt, estetiskt och fantasiskapande rum med en ny Steinway C-flygel och 250 publikplatser.