Clay Ketter, "Spider Woods", 2010

CLAY KETTER – Överträffa Horisonten

Clay Ketter (f 1961 i Brunswick, Maine) är en amerikansk-svensk konstnär baserad i Malmö. Med sina ämnen och olika tekniker inom måleri, skulptur och fotografi är hans konst angelägen på flera sätt. Ett konstnärskap som problematiserar vår syn på konst. Vad är konst? Hur ser vi på olika material inom konsten? Vilken roll spelar sammanhanget och betraktaren?

Clay Ketters konstnärliga verksamhet rör sig mellan konstens utopier och ifrågasättande, och det praktiska konkreta hantverket. De existentiella och sociopolitiska frågorna är tydliga. Clay Ketter intresserar sig alltmer för mänsklighetens förgänglighet.

Utställningen i RAVINEN reflekterar över vår mänskliga existens, och vår samvaro med naturen. Den belyser både ett mikro- och ett makroperspektiv i några av livets existentiella frågor, såsom vår relation till vårt arv och vår omgivning.

Utställningen innehåller både helt nya och äldre verk. Den gemensamma nämnaren är mänsklighetens förgänglighet – memento mori.