Ängelholms kulturskolas specialkurs

Musik från 1900- och 2000-talet med skickliga elever vid specialkursen på Ängelholms kulturskola under ledning av Charlotte Gustafsson.

Biljettpris: 125 kr

Under 18 år: 75 kr