Birgit Nilsson sal
Foto: Mikael Bertmar

Birgit Nilsson-salen på Ravinen

 

En spelplats och ett ”allrum” för olika former av sceniskt skapande såsom kammarmusik- och jazzkonserter, teater-, opera- och dansföreställningar, filmförevisningar, symposier, föreläsningar, litteraturevenemang med mera. Utbud och innehåll ska väl svara upp mot den höga konstnärliga nivå som gäller för Ravinen men ska också ge utrymme för experiment och ”lek”. Ett unikt, flexibelt, estetiskt och fantasiskapande rum med en ny Steinway C-flygel och 250 publikplatser.

Birgit Nilsson-salen är noggrant utformat för att akustiken optimalt ska passa ovan beskrivna verksamheter, och rummet kommer i hög grad att karakteriseras av de väggelement som sitter på sidoväggarna, vilka har utformats av Anna Kraitz och Gustav Kraitz i samråd med akustikern Jan-Inge Gustafsson. Väggelementen fungerar diffuserande och är centrala för klangkaraktären i rummet. I övrigt är väggarna försedda med ribbpanel som även den har en ljuddiffuserande effekt fast i högre frekvenser. I taket finns ett ”undertak” bestående av sex stora reflektorer, vilka samtliga fungerar som både reflekterande och diffuserande element. Salen är försedd med teaterteknisk utrustning, såsom scenbelysning placerad på lindragna rår, ett högtalarsystem av hög kvalitet och en projektor för bild- och filmvisning.

Har du tankar och idéer kring spännande scenverksamhet som kan utveckla Ravinen till ett nationellt och internationellt kulturcentrum – kontakta gärna Bengt Hall bengt.hall@telia.com

Bengt Hall,
Koordinator musik- och scenprogram

Kommande evenemang

Den 3 oktober 2021 höll Gitta-Maria Sjöberg (KGL Operasångerska) tal vid namngivningen av Ravinens Auditorium som då blev Birgit Nilsson-Salen.

3.oktober 2021 Gitta-Maria Sjöberg

ETT UNDERBART RUM
Vilket underbart rum, jag fått äran att vara med att inviga.
Auditoriet/ Birgit Nilsson Salen på Ravinen är helt i tidens anda.
Både ett intimt och generöst allrum med 250 sittplatser och där
musiken, teatern, dansen, filmen, föreläsningskonsten,
litteraturen mm kan njutas, studeras, utvecklas och frodas. Till
och med finns här en helt ny Steinway flygel!
Gratulerar Båstad ! Gratulerar Sverige! och stort tack til Ulla och
Gustav Kraitz Kulturstiftelse. I dessa svåra pandemi-tider är det så
betydelsefullt, att kulturen uppskattas, och att den ges optimala
betingelser. Livsglädje, tröst, styrka och inspiration hittas i högsta
grad genom konstens eros! Men inte endast i pandemier är
konsten vigtig. Det är den alltid! Konst och kultur är en
livsnödvändighet, både för individen och för samhället som
sådant.
För mig personligen har sången och operakonsten närmast alltid
varit min livsnerv, och då jag som ung sångerska mötte Birgit
Nilsson kände jag det som ett oerhört privilegium att få hennes
råd om konst, karriär, sång, musik – ja om det att vara människa.
Och jag minns min oerhörda glädje, då hon gav mig sit
stipendium. Högtidligt var det, men också roligt. Birgits lysande
humor och varma leende blev en helt speciell och oförglömlig

upplevelse och lärde mig, hur ansvarig man själv är för sitt liv, sitt
arbete och sin konst. Som ordförande i Birgit Nilsson Sälskapet
känner jag att jag kan ge lite tillbaka av all den inspiration, som
jag fått från den geniala Birgit!
Och vet ni … jag känner på mig, att hon också är här i dag –
strålande glad över det nya auditorium… och i högsta grad också,
för att det om en liten stund är tre så fantastiska och färgrika
artister, som skall få rummet att vibrera av festivitas, fantasi och
musikalisk poesi: sopranen Cornelia Beskow, tenoren Daniel
Johansson och pianisten Elisabeth Boström. Då skall Sibelius,
Söderman, Stenhammar, Verdi, Puccini och Wagner njutas i
auditoriets sublima akustik, som är skapad av Anna och Gustav
Kraitz, och akustiker Jan-Inge Gustafsson. – Själv glädjer jag mig
till att sjunga sjöjungfrun Rusalkas heta längtan efter kärlekens
lycka.

BIRGIT NILSSON KOMMER OCH SALEN DÖPS M. HENDES NAVN
(diktform)
Snart skall rummet få andas och leva
sjunga, spela, ja även agera.
Dess storlek är verkligen super sublim
för här kan man dyrka från stort till intim.
Jag känner så starkt – dess längtan och drömmer
om att få dela med er – allt som det gömmer.

***

Plötsligt står BIRGIT i rummet och ler

”Det här auditoriet är det bästa som sker”

säger la Nilsson med lysande röst

”Här får man glädje, spirit (eng!) och tröst.
Jag tänker komma, så ofta jag kan
och vill ”skicka” min själ till kvinna och man
som ger auditoriet lust och talang
i toner och tekster – med vackraste klang.
Och jag blir glad, om mit namn det får smycka
Ravin-auditoriet – oh, vilken lycka!”
Så gick La Nilsson, men hon kommer igen
för hon är Ravinens käraste vän …
som nu ger oss sitt namn till salen, som glöder
i kreativ anda medan den föder
så mycket konst, så mycket musik
– Ravinens auditorium är verk’lig’n unik!
”Birgit Nilsson Salen” – så döps du nu
för att ära den mest inspirerande fru.
Och här skall kulturen få växa och gro
i kreativ anda, frihet och tro –
genom musiken, sången med mera
Ja! Jag måste igen gratulera!